Sziki pacsirta - Calandrella brachydactyla

sziki_pacsirta.jpg

Ismertetői: 14cm. Világosabb és jóval kisebb, mint a mezei pacsirta. Fölül sárgásbarna, sötét sávozású; testalja egyszínű sárgásfehér. A nyak oldalán kis feketés folt látható. Bóbitája nincs, de izgalmában sapkaszerűen felmereszti fejtetőjének vöröses tollait. Sárgás csőre rövid és hegyes. A fiatalok begyén sötétebb folt díszlik. Röpte alacsony és hullámos.

Hangja: Rövid, száraz, a házi verébére emlékeztető csiripelés. Riasztóhangja "ti-u". Éneke, amelyet rendszerint röptében, meredek emelkedés és ereszkedés közben hallat, mintegy nyolc magas hangból álló egyszerű strófa.

Élőhelye: Homokos és köves pusztaságok, sztyeppék és szikes területek. A földön fészkel. Magyarországon a szikes legelőkön, főleg a Hortobágyon költ.