Kalandrapacsirta - Melanocorypha calandra

Bereşe.jpg

Ismertetői: 19 cm. Nagy termetű. Szarusárga csőre vaskos. Nyakán kétoldalt széles fekete keresztszalag díszlik. Sárgás mellén halványbarna sávozás látható. Nagy háromszög alakú szárnya alulról sötétnek látszik, csak a karevezők fehér csúcsa alkot világos hátsó szegélyt. Bóbitája nincs. A fiatalok sárgásbarnák, nyakfoltjuk elmosódott. Röpte könnyed. Télen a tarlón gyakran nagy csapatokba verődik.

Hangja: Éneke hasonlít a mezei pacsirtáéhoz, de hangosabb, és gyakran utánzások meg trillák tarkítják. A magasban keringve énekel, és némán ereszkedik a földre.

Élőhelye: Köves pusztaságok, mezőgazdasági területek és sztyeppék. A földön fészkel. Magyarországon néhányszor már megfigyelték.