István's blog

Finding the Windows Key Without Any Software (Advanced Users Only)


Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))
Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
i = i -1
KeyOutput = "-" & KeyOutput
End If
Loop While i >= 0

Fix a corrupt profile

Corrupt user profiles are a frustratingly common problem with Windows and there are various problems and solutions depending on the exact error message you receive. Here we show you how to recover from a corrupt user profile by either fixing the problem or creating a new account and transferring your user data across to the new profile.

See also: Windows 8.1 review

When you type your password and press Enter, you will typically see the error message “The User Profile Service failed the logon” and “The user profile cannot be loaded”, and you’ll be returned to the logon screen.

Setting mc under oleg

Setup .profile

First, we have to configure the router. To make mc run we need to setup some environment variables. The easiest way to do it is to create a .profile file in your home directory (usually /root). It should contain following lines:

export TERMINFO="/opt/share/terminfo"
export TERM="xterm"

You can do it with any text editor like nano OR just execute following:

cd $HOME
echo 'export TERMINFO="/opt/share/terminfo"' > .profile
echo 'export TERM="xterm"' >> .profile

Configuring PuTTY

Configure functional keys

Linux Force Reboot and shutdown

Linux Force Reboot and shutdown

Force Reboot :

#echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
#echo b > /proc/sysrq-trigger

If you want to force shutdown machine try this.

#echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
#echo o > /proc/sysrq-trigger

Csatlakozás sambához Windows 98 alól

1. A windows 98-ban add hozzá a
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VNETSUP útvonalhoz a EnablePlainTextPassword DWORD változót 1-es értékkel

2. Az smb.conf konfighoz add hozzá a

lanman auth = yes
client lanman auth = yes

paramétereket

3. A smbpasswd -a parancs segítségéve add hozzá a felhasználót (a felhasználói név ua. legyen mint windows 98 alatt. [Tipp: ha előtte már kísérleteztél töröld a felhasználót (smbpasswd -x) és add hozzá újra]

3. samba restart és csatlakozási próba

Linux Force fsck on the Next Reboot or Boot Sequence

By creating /forcefsck file you will force the Linux system (or rc scripts) to perform a full file system check.

Könyvtárak redezése Linux/Unix alatt méretük szerint


du -H --max-depth=1 /home/|sort -n -r

Ramdrive XP alatt

A szöveg majd később. Egyenlőre csak mellékelem a progit.

Mentés XP alatt (inkrementált)

A .bat fájl tartalma:


@echo off
set FORRAS=c:\freeav\*
set CEL=c:\munka
FOR /f "tokens=1-4 delims=/-. " %%G IN ('date /t') DO (set d=%%G%%H%%I%%J)
mkdir "%CEL%\%d%"
xcopy %FORRAS% %CEL%\%d%\ /m /e /r /c /y

Fájlrendszerek automata felkapcsolása az autofs segítségével

A következő csomagokra lesz szükségünk


apt-get install autofs

Nyissuk meg szerkesztésre a /etc/auto.master fájlt. Ezen fájl adott sorának két fontos része van. Első paraméterként meg kell adni a könyvtárat amelyben létrejönnek majd a később megadott alkönyvtárak mint felcsatolt eszköz könyvtárak, valamint a felcsatolandó eszköz konfigurációs fájlját.

Egy példa az auto.master fájl egy bejegyzésére


/var/autofs/removable /etc/auto.removable --timeout=2

A példában szereplő auto.removable fájl tartalma pedig